امیرسابق قطر: "همدستی عادل الجبیر با کودتاچیان در ترکیه " shia muslim


امیر سابق قطر از همدستی وزیرخارجه عربستان با کودتاچیان در ترکیه انتقاد کرد.


مراجعه کنید به ادامه مطلب...

به گزارش پاریس نیوز به نقل از مصاف ، حمد بن خلیفه آل ثانی در اظهاراتی گفت، آمریکا و یکی از کشورهای غربی در پس پردۀ کودتا در ترکیه هستند.

وی همچنین از همدستی "عادل الجبیر" وزیر امورخارجه سعودی با کشورهای مذکور (حامی کودتا)، و سکوت او درقبال رویدادهای ترکیه انتقاد کرد.

امیر سابق قطر تأکید کرد که عادل الجبیر از کودتا در ترکیه اطلاع داشت.

وی از رسانه‌های وابسته به عربستان و امارات به دلیل استقبال از کودتای نظامی در ترکیه به شدت انتقاد کرد.

منبع: العالم